Guest Disbilly (c) er HandicapVenlig's eget udviklet testsystem omkring hvordan håndterer din virksomhed handicappede personer

Der bliver flere og flere med specielle behov også kendt som handicaps.

Det tidligere Socialforskningsinstitut (SFI) gennemførte en undersøgelse, hvor de opdelte handicaps i 7 forskellige kategorier. Sammenlagt er der alene i Danmark ca 1.000.000 personer med et eller flere handicap. Det svarer til hver kunde som du har, der kan have et handicap. I Tyskland er der ca 9.8 mio tyskere som har tilsvarende handicaps i de 7 forskellige kategorier. Har du tænkt over hvor stor potentiel kundegruppe der ligger lige for benene af dig her?

Er din virksomhed klar til at håndtere personer med handicap, når de kommer ind for at handle hos dig? Mange er ikke klar, det ved vi fra vores vejledninger, men er du? Hvis ikke, så er vi klar til at hjælpe dig

Image
Du kender måske begrebet "Mystery shopper" hvor en ukendt person kommer ind og laver en købssituation, der er aftalt på forhånd, for derefter at afrapportere oplevelsen til et firma, der formidler købsoplevelsen. 

Hos HandicapVenlig har vi udviklet vores eget testsystem, hvor en person med handicap kommer ind i din virksomhed for at gennemføre en købssituation.

Udover købsoplevelsen så tester vi også jeres personales opførelse overfor en person med handicap. Vil personalet forsøge mersalg eller hvordan er omgivelserne ifb med gennemførelse af en købssituation mm.

Øg gæsteoplevelsen så den kan optimere jeres salgsmuligheder

Vi kan teste oplevelsen både overfor en med fysisk handicap eller med et psykisk handicap. Det kan også være en kombination af begge dele

Inden vi går i gang, laver vi en klar aftale om hvad I ønsker skal blive testet, og indenfor hvilken periode det skal være.

Når man optimerer kundeoplevelsen hos personer med handicap, forøges også muligheden for at kunden vender tilbage til jeres virksomhed for at købe yderligere fra jer. 

Hvorimod hvis personen med handicap oplever en negativ kundeoplevelse hos jer, så vil muligheden for at denne vender tilbage for yderligere køb forringes i væsenlig grad. 

Med vores Guest Disbilly (c) system så får du også vejledning om hvad din virksomhed gør godt, men også kan gøres for at forbedre kundeoplevelsen hos personer med handicap.

Resultatet for jer når I benytter Guest Disbilly (c) så får I følgende at kunne måle på:

  • De fysiske rammer - er det noget som indbyder personer med handicap til at komme ind
  • Personalets opførsel overfor personer med handicap, sådan som en handicappet får indtrykket
  • Hvordan er salgsoplevelsen? Er det let for en handicappet at forstå personalet ifb med salgssituationen?
  • Fokus på kundeoplevelsen generelt og som handicappet
  • samt vi kommer med forslag til hvordan I kan optimere salgssituationer overfor personer med handicaps

Image
Venligst udfylde de krævede felter
Venligst udfylde de krævede felter
Venligst udfylde de krævede felter
Venligst udfylde de krævede felter
Venligst udfylde de krævede felter

INFORMATION

HandicapVenlig.dk tilbyder vejledning om handicapvenlige adgangsforhold overfor især steder med offentlig adgang, så handicappede kan også kan benytte stedets fysiske sted og/eller webside.

Min vejledning omfatter hvordan du skaber såvel god fysisk som psykisk adgangsforhold, så du kan få fat i en større potentiel kundegruppe, når forholdene er i orden. Ligeledes kan jeg hjælpe jer med at gøre jeres webside handicaptilgængelig efter WCAG 2,1 standarden, ADA og Section 508

Let’s Get Social