Stjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktiv
 

Overholdelse af tilgængelighed

Webtilgængelighed er den hurtigt voksende praksis med at optimere websted og applikationer, så websiden har sin fulde funktionalitet fir at være tilgængelig for handicappede eksempelvis ordblinde, læsesvage, svagtseende og blinde. 

Der er faktisk et antal webstandarder, der er defineret af W3C, der gør det muligt for IT-teams at opbygge efter bestemte specifikationer, der giver deres websteder og apps mulighed for at være så tilgængelige som muligt. 

W3C står for World Wide Web Consortium er en international sammenslutning med over 300 medlemmer og et fuldtidspersonale, som laver standarder til World Wide Web. W3C udvikler protokoller og standarder, så internettet kan udnyttes fuldt ud.

Derudover er en række industrier og agenturer lovpligtige for at blive tilgængelige. Du støder muligvis på følgende love og retningslinjer i din søgen; Afsnit 508 , ADA , ACAA, AODA , CVAA og mere.