Stjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktiv
 

Hvad er Diversity Management? Det stammer fra USA og er videreudviklet, da begrebet kom til Europa. 

Begrebet dækker over mangfoldighed, hvor der omfatter accept og respekt for forståelse af at hvert enkelt person er unik og at man anerkender personernes individuelle forskelle. 

 • race
 • etnicitet
 • køn
 • seksuel orientering
 • socioøkonomisk status
 • alder, 
 • fysiske evner
 • religiøs tro
 • politisk tro
 • samt handicap

Det handler om at forstå hinanden og gå ud over simpel tolerance overfor at omfavne og fejre de rige dimensioner af mangfoldighed indeholdt i hver enkelt. 

Hvis du ikke i øjeblikket har et handicap, har du ca. 20% chance for at blive handicappet på et tidspunkt i dit arbejdsliv. Mennesker med handicap krydser alle raciale, køns-, uddannelses-, socioøkonomiske og organisatoriske linjer.

Det er udforskningen af ​​disse forskelle i et sikkert, positivt og plejende miljø. Det handler om at forstå hinanden og gå ud over simpel tolerance overfor at omfavne og fejre de rige dimensioner af mangfoldighed indeholdt i hver enkelt.

Indehaveren af HandicapVenlig.dk kan hjælpe jer med at skabe et sikkert, positivt og plejende miljø, grundet den store viden indenfor handicapområdet som Søren også kender til. Søren har været med til at udvikle et revaliderings- og genoptræningsmetode kaldet Koncept RevaFlex, hvor der er en forventet regenerering af funktionsevnetabet på op til ca 70%. Med de nuværende revalideringsmetoder er der en typsik regeneringsprocent på 15-20%. 

Handicap og kulturel mangfoldighed

Beskæftigelsesforhold, som minoriteter med handicap står overfor, er dystre.

Opmærksomhed til dette spørgsmål skal være en prioritet. Som svar på uacceptabelt høj arbejdsløshedsstatistik for personer med handicap. Det vil kræve mange organisationers og arbejdsgiveres indsats for at vende det negative beskæftigelsesbillede for mindretal med mindretal.

Her er nogle faktorer, der hjælper med at forevige den høje arbejdsløshedsprocent for personer med handicap:

 • Mennesker med handicap oplever forskelsbehandling af ikke-handicappede i mindretalssamfundet. 
 • Der er forskel i rehabiliteringstjenester, der leveres til mindretal med handicap.
 • Uddannelsesmuligheder er mindre tilgængelige og overkommelige for personer med handicap.
 • Utilstrækkelig transport og bolig i dårligt stillede samfund intensiverer beskæftigelsesbarriererne for mindretal med handicap.
 • Der mangler mentorer og rollemodeller for mindretal med handicap på arbejdspladsen.
 • Mainstream jobcoaching, jobuddannelse og praktikpladser er ofte ikke let tilgængelige for mindretal individer med handicap.
 • Både mainstream- og minoritetssamfundene og religiøse organisationer har en tendens til at overse deres evne til at støtte beskæftigelsen af ​​mindretalsindivider med handicap.
 • Kulturelle forskelle forstås ikke klart af enkeltpersoner eller organisationer, der designer programmer til støtte for beskæftigelsen af ​​mindretalspersoner med handicap.

Virksomheder, der inkluderer mennesker med handicap i deres mangfoldighedsprogrammer øger deres konkurrencefordel ved at vise et samfundsansvar med at tage personer ind fra diversity mindretalsområderne.

Mennesker med handicap tilføjer de forskellige synspunkter, der er nødvendige for at få succes og bringe effektive løsninger på dagens forretningsudfordringer. Den danske økonomi forstærkes, når alle segmenter af befolkningen er inkluderet i arbejdsstyrken og i kundegrundlaget. Herudover kan personer med handicap løbende hjælpe med forståelse af handicappedes situationer, så det kan blive indtænkt i de daglige arbejdsrutiner og dermed også rumme konkurrencefordele.