Stjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktiv
 

1.Indledning

Hos HandicapVenlig.dk værner vi om dine oplysninger og behandler derfor dine personoplysninger ansvarsfuldt, med respekt for dit privatliv og i fuld overensstemmelse med databeskyttelsesforordningen og øvrig lovgivning. 

Denne privatlivspolitik beskriver, hvilke personoplysninger vi behandler om dig, og hvordan vi behandler dem. Vi beder dig derfor venligst om at læse denne privatlivspolitik grundigt.

2.Dataansvarlig(e) og kontaktdetaljer

Først og fremmest skal vi oplyse, at de dataansvarlige for behandlingen af personoplysninger i henhold til denne privatlivspolitik er:

HandicapVenlig.dk
Cvr-nr: 25958888
Flensborglandevej 16
6270 Tønder
Danmark

Den ansvarlige for persondatabeskyttelse hos de dataansvarlige kan kontaktes på:
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Eller alternativt ved at sende et brev mærket ’Persondatabeskyttelse’ til HandicapVenlig.dk, Flensborglandevej 16, 6270 Tønder, Danmark.

3.Definition af ’personoplysninger’ og ’behandling’

’Personoplysninger’ er enhver form for information om en identificeret eller identificerbar fysisk person. Det omfatter eksempelvis dit navn, din adresse, dit telefonnummer og din e-mail adresse. Til forskel herfra er en oplysning om antallet af brugere på en hjemmeside eksempelvis ikke en personoplysning, da den ikke drejer sig om en specifik identificerbar fysisk person.

’Behandling’ udgør enhver form for behandling af personoplysninger såsom eksempelvis indsamling, opbevaring, videregivelse og sletning af personoplysninger.

4.Formål med behandlingen og typer af personoplysninger

Indsamlingen og den efterfølgende behandling af dine personoplysninger sker med det formål, at kunne administrere dig som kunde. Formålet omfatter blandt andet behovet for at behandle dine oplysninger for, at vi kan sælge dig vejedning, forbedre vores services, herunder vores hjemmeside eller blot generelt at behandle henvendelser fra dig. 

Ved generelle henvendelser
Når du kontakter os via vores webside, per e-mail, per telefon, via Facebook eller per brev indsamler og behandler vi de oplysninger, du selv afgiver til os ved henvendelsen. De personoplysninger, som vi behandler, kan udgøre følgende oplysninger:

 • Navn
 • Kontaktdetaljer (tlf.nr. og e-mail)
 • Henvendelsens indhold
 • Evt. CPR-nr.

Ved tilmelding til nyhedsbrev
Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, indsamler og behandler vi de oplysninger, du selv afgiver til os ved tilmeldingen. De personoplysninger, som vi behandler, kan udgøre følgende oplysninger:

 • Navn
 • Adresse (valgfrit)
 • Kontaktdetaljer (tlf.nr. og e-mail)


Når du opretter dig som kude hos HandicapVenlig.dk indsamler og behandler vi de oplysninger, du selv afgiver til os ved oprettelse. De personoplysninger, som vi behandler, kan udgøre følgende oplysninger:

 • Navn
 • Kontaktdetaljer (tlf.nr. og e-mail)
 • Betalingsoplysninger 
 • Adresse 
 • Betalingsoplysninger

Derudover kan der efterfølgende blive foretaget kontrolcheck af navn, adresse og CVR-nr. hos cvr-registret.

Særligt vedrørende videoovervågning på firmaadresse:

Vi har videoovervågning på vores firmaadresse for at fremme sikkerheden  og minimere risikoen for hærværk og tyveri på vores adresse  samt forhindre chikane, vold og røveri mod vores medarbejdere. Der er altid tydelig skiltning de steder, hvor der foretages videooptagelse. 

5.Hjemmelsgrundlag for behandlingen af dine personoplysninger og slettefrister

Vi opbevarer alene dine personoplysninger, hvis vi har hjemmel til det, og dine personoplysninger bliver ikke behandlet i længere tid end nødvendigt for at opfylde de formål, som personoplysningerne er indsamlet til, medmindre vi lovgivningsmæssigt er forpligtet til det. 

I tabellen nedenfor fremgår hjemmelsgrundlaget for behandlingen samt de slettefrister, der gælder for personoplysningerne:

Behandlingstype Hjemmelsgrundlag Slettefrist
Generelle henvendelser GDPR, art. 6, stk. 1, litra b) 
(opfyldelse af kontrakt)
GDPR, art. 6, stk. 1, litra f)
(interesseafvejningsvejningsreglen)
Indtil 10 år fra tidspunktet for henvendelsen
Tilmelding til nyhedsbrev GDPR, art. 6, stk. 1, litra a) 
(samtykke)
Indtil 3 måneder efter, at du selv har frameldt dig
Udstedelse af fakturaer GDPR, art. 6, stk. 1, litra c) 
(retlig forpligtelse)
GDPR, art. 6, stk. 1, litra f) 
(interesseafvejningsreglen, herunder retskravsreglen)

Max. 5 år fra køb.
(bogføringsmæssige oplysninger bliver opbevaret indtil 5 år efter køb)

Videoovervågning i bus, tog og på stationer GDPR, art. 6, stk. 1, litra d) 
(beskyttelse af vitale interesser)
Max. 30 dage fra optagelse

 

6.Cookies

Vores hjemmeside bruger cookies til at adskille dig fra andre brugere af vores hjemmeside. Dette hjælper os med at levere en god brugeroplevelse, når du bevæger dig rundt på vores hjemmeside og det giver os samtidigt mulighed for at forbedre hjemmesiden. For detaljerede informationer om de cookies vi anvender og formålet med dem, kan du kigge nærmere på vores cookiepolitik, som kan findes her.

7.Informationssikkerhed

Vi sørger for, at der er tilstrækkelige tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger på plads for at sikre, at dine personoplysninger ikke falder i hænderne på uautoriserede tredjemænd. Alle personoplysninger vi modtager fra dig bliver opbevaret på sikre servere. Vores medarbejdere bliver uddannet i at overholde databeskyttelsesreglerne, herunder i vores egne politikker og procedurer for behandling af personoplysninger og vi autoriserer alene personale til at få adgang til persondata, hvis adgangen er nødvendig, for at den enkelte medarbejder kan udføre sit job. Vi sikrer desuden, at alle databehandlere, som vi samarbejder med, har indført tilstrækkelige tekniske og organisatoriske foranstaltninger til at beskytte dine personoplysninger. 

8.Videregivelse af personoplysninger til selvstændige dataansvarlige

Vi videregiver alene personoplysninger til selvstændig behandling hos andre dataansvarlige, såfremt vi har hjemmel til det og videregivelse i den forbindelse er nødvendig.

9.Overførsel af personoplysninger til databehandlere i tredjelande

Vi overfører alene personoplysninger til databehandlere i tredjelande (lande uden for EU eller EØS), hvis vi på forhånd har sikret fornødne og passende garantier for, at beskyttelsesniveauet i det pågældende land for databehandleren er tilstrækkeligt i henhold til databeskyttelsesforordningen. Hvis vi anvender databehandlere fra tredjelande, vil tredjelandet fremgå nedenfor.
På tidspunktet for seneste opdatering af denne privatlivspolitik benyttes databehandlere i følgende tredjeland:

 • ingen

10. Rettigheder som registreret

Når vi behandler personoplysninger om dig, opnår du i henhold til databeskyttelsesforordningen - med forbehold for de begrænsninger, der følger af denne - ret til:

 • at få indsigt i de oplysninger, vi har registreret om dig,
 • at få berigtiget eller slettet oplysninger om dig, som vi har registreret,
 • at trække et samtykke tilbage, såfremt behandlingen er baseret på et samtykke,
 • at få begrænset behandlingen af de oplysninger, vi har registreret om dig,
 • at modtage de oplysninger, vi har registreret om dig, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format,
 • at gøre indsigelse over behandlingen af de oplysninger, vi har modtaget om dig, herunder ret til ikke at være genstand for automatiske afgørelser og profilering.

I alle tilfælde skal du kontakte den ansvarlige for persondatabeskyttelse hos den dataansvarlige, hvis du ønsker at gøre brug af dine rettigheder. Kontaktdetaljer findes i punkt 2 ovenfor under ’Dataansvarlig(e) og kontaktdetaljer’.

Du har desuden ret til at indgive en klage til en tilsynsmyndighed. Du kan finde en liste over tilsynsmyndigheder i EU og deres kontaktinformationer her.

11.Opdateringer af privatlivspolitiken

Denne privatlivspolitik kan blive opdateret i fremtiden.
Du kan altid øverst i privatlivspolitikken se, hvornår politikken senest er opdateret eller ændret. Når vi opdaterer privatlivspolitikken sikrer vi, at du bliver oplyst herom på en tilstrækkelig måde, som er tilpasset opdateringernes betydning for dig.

12.Spørgsmål

Hvis du har spørgsmål vedrørende denne privatlivspolitik eller i øvrigt til behandlingen af personoplysninger hos os, kan du kontakte os via de kontaktdetaljer, der findes i punkt 2 ovenfor under ’Dataansvarlig(e) og kontaktdetaljer’.