Stjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktiv
 

Din webside er din adgang til at få fat i handicappede

Eller til at miste potentiel ekstra omsætning grundet at du mister dem som følge af manglende information eller tilgængelighed online

Ikke kun fysisk tilgængelighed – men også online kan have betydning for om du vil kunne fat i en ekstra omsætning

Udover den fysiske tilgængelighed, så er der også tilgængelighed online. Her kan vi også hjælpe med at din virksomhed også får den rette information og tilgængelighed online – og tit er det også her blot få investeringer der skal gøres for at det er helt på plads.

Husk at det er online hyppigst personer med specielle behov undersøger om stedet har de rette handicapforhold som denne skal bruge, og derfor vigtigt at du også online har god tilgængelighed.

Du kan allerede på din webside tjene eller miste omsætning grundet om du har øje på online tilgængelighed, da det er her det drejer sig om om du kan få fat i den handicappede eller ej.

Mister du denne her, så har du også stor risiko at miste denne potentielle kunde som fysisk gæst i din virksomhed.

Personer som har et handicap har nogle behov for at kunne anvende webindhold. Det kan være personer med handicap som blinde, svagtseende, døve og hørehæmmede, mennesker med indlæringshandicap, kognitive begrænsninger, begrænset bevægelighed, talehandicap og fotosensitivitet. 

For at disse personer kan anvende webindhold der er brugervenligt, er der udarbejdet en international standard for retningslinier for tilgængeligt webindhold. Dette er opdelt i 3 niveauer afhængig af hvor meget der er gjort ud af webdesignet til at det bliver adgangsvenligt