Stjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktiv
 

Denne webdesignet er designet til at den også kan  bruges af personer med forskellige handicaps. 

Vi har udarbejdet den efter den internationale wcag standard, som er en standard der henvender sig til at personer med handicap

Standarden indeholder en række retningslinier, og som omfatter en bred vifte af anbefalinger til hvordan webdesign og indhold kan gøre mere tilgængeligt overfor personer med handicap. 

Når man følger disse retningslinier så kan man sikker sig en øget tilgængelighed overfor en større gruppe af mennesker med specielle behov. Det drejer sig blandt andet om blinde, svagtseende, døve og hørehæmede ligesom personer med indlæringshandicap, kognitive begrænsninger og begrænsninger i bevægeligheden samt talehandicap og fotosensitivitet. 

Dette har vi taget hensyn til ved designet af vores webside således at webindholdet er bedre brugervenligt. Derfor ser du også en bjælke i toppen, hvor der er forskellige muligheder for at ændre udseenet af denne webside udfra hvordan man ønsker dette 

Succeskriterierne i WCAG 2.0 er formuleret som testbare udsagn, såkaldte "statements", der ikke er teknologispecifikke. Vejledning vedrørende overholdelse af succeskriterier i specifikke teknologier samt generel information om fortolkning af succeskriterierne findes i særskilte dokumenter.