Brugervurdering: 3 / 5

Stjerne aktivStjerne aktivStjerne aktivStjerne inaktivStjerne inaktiv
 

Udover handicapvenlige tilgængeligheder på din fysiske adresse, så er der også webtilgængelighed, hvor du kan vinde eller tabe de besøgende. 

Men det kan vi på HandicapVenlig.dk hjælpe dig med at få en handicapvenlig webside, så kan bruges af læsesvage, ordblinde, blinde og synshandicappede. 

Vi kan hjælpe dig med vejledning eller direkte også producere en handicapvenlig webside til din virksomhed, hvor det kan være en almindelig webside som denne her HandicapVenlig.dk, men vi har også mulighed for at lave en webshopside til dig, der er handicaptilgængelig.

I forbindelse med en efteruddannelse indehaveren af HandicapVenlig.dk var på om at få PDFer og worddokumenter til at blive tilgængelige, så kursuslederen HandicapVenlig.dk og udtrykte med det samme, at denne webside skulle med over link om hvad en webtilgængelig webside skulle være., hvilket vi er stolte af at kunne få det stempel.

EU-direktiv om webtilgængelighed

EU-kommissionen har udstukket et EU-direktiv som medlemslandene har skulle ratificeret. Den danske regering har også gennemført denne lov, som gælder for alle offentlige organer.

Et offentligretligt organ er et organ, der er oprettet specielt for at imødekomme almenhedens behov, der ikke har industriel eller kommerciel karakter. Organet skal være en juridisk person, og driften af organet skal kontrolleres på én af tre måder:

  • Hovedparten af driften finansieres af staten, regionale eller kommunale myndigheder eller andre offentligretlige organer
  • Driften er underlagt kontrol fra staten, lokale myndigheder eller andre offentligretlige organer
  • Mere end halvdelen af medlemmerne i administrations-, ledelses- eller tilsynsorganet udpeges af staten, lokale myndigheder eller offentligretlige organer.

Alle disse organer, som er omfattet af ovenstående er forpligtet ifølge loven om webtilgængelig til at gøre deres webside tilgængelig, herunder også de PDFer som måtte befinde sig på de respektive websider. Ligeledes er disse organer også omfattet af at skulle have udarbejdet en tilgængelighedserklæring.

Kontakt os for at høre nærmere for hvad vi kan gøre for netop din virksomhed

Er private virksomheder også omfattet af EU-direktiv om webtilgængelighed?

Private virksomheder er ikke forpligtet til at gøre deres webside tilgængelig endnu, men vi har en fornemmelse af at det vil komme på et tidspunkt. Desuden vil de firmaer, som allerede nu gør websiden handicapvenlig få en konkurrencefordel ved at de får en langt større potentiel kundeunderlag, idet de grupper af personer med handicap, der tidligere ikke kunne bruge deres webside, nu kan komme til at bruge denne. Disse firmaer kan bryste sig med at de er frontløbere, hvilket også kan være et konkurrenceparameter.

Hos HandicapVenlig.dk kan vi hjælpe jer med at opfylde lovgivningen om at gøre websider handicapvenlige jfr wcag 2.1s retningslinier og rammer.

Kontakt os for at høre nærmere for hvad vi kan gøre for netop din virksomhed