Stjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktiv
 

Har din webside god webtilgængelighed, så har du potentielt ca 1.000.000 danske gæster ekstra, der har lettere adgang til dit websted

Som vi plejer at sige "Glade kunder giver bedre omsætning" da det giver god mening med en webtilgængelighed webside. 

Faktisk oplever ca 25% af alle webbrugere adgangsproblemer af forskellige årsager, så de ikke kan benytte de websider, som ikke rummer de rette adgangsforhold så de kan bruge websiden

Gæster med ordblindhed, læsesvage, svagtseende og blinde ligesom personer med sanse eller motoriske udfordringer kan have meget svært ved at benytte en webside, hvor webtilgængeligheden ikke er i orden. En pæn del af disse persongrupper anvender en anden platform, ingen mus eller bruger handicapkompenserende hjælpemidler

Har du eksempelvis fotos, som ikke er gjort tilgægelige, så talesynteser kan læse disse op, så mister du gæstens mulighed for at høre om hvad du har skrevet og lagt op af fotos. 

Vi hjælper dig gerne med vejledning om hvordan et sådant problem kan løses, og vi har også flere testmdiler, således at vi kan optimere jeres websted, så I ikke mister gæster af den grund. 

Det er ligefra tips til analyser, hvor vi gennemgår hvad der kan gøres for at adgangsforholdene på dit websted bliver forbedret, således at gæster med handicap lettere kan bruge jeres webside, og I ikke mister disse.

Vores webdesign benytter udvidet adgangsmuligheder end hvad Wcag 2.1 foreskriver, som også EU har taget udgangspunkt i til det direktiv, der i Danmark er kendt som Lov om webtilgængeliighed.

Dermed gør du det lettere for dine gæster, at benytte din webside for dit sted og som vi plejer at sige "Glæde kunder giver bedre omsætning".