Stjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktiv
 

"Hvorfor være aktiv omkring handicapforhold på mit sted?" tænker du måske? Men der er faktisk en god grund til at du skal være aktiv. 

Virksomheder, der forpligter sig til bæredygtighed, klarer sig 15% bedre end deres konkurrenter - også i dårlige tider. Det fremgår af en undersøgelse fra konsulentfirma A.T: Kearney "Green" Winners. En af årsagerne til dette, skyldes blandt andet at virksomhederne udviser lederskab og fremsynethed. 

Derfor har begreber som tillid, troværdighed og hæderlighed altid spillet en vigtig rolle i erhvervslivet fordi det blev anset som den rigtige måde at drive forretning på. Men det er nyt, at virksomhedernes sociale ansvar er en selvstændig ledelsesdisciplin. 

Hvor social ansvarlighed tidligere stort set handlede om, at virksomheder filantropisk gjorde noget for de svageste stillede, handler det i dag især om måden, hvorpå virksomheder driver deres forretning, hvordan dette påvirker omverdenen.

Øget lovkrav om dokumentation for redegørelse af virksomheders sociale ansvar i årsregnskabsloven

Virksomhedernes sociale ansvar også kaldet CSR (Corporate Social Responsibility) er tit blevet betegnet for hvad gør virksomhederne med deres sociale ansvar. I den danske regerings handlingsplan på årområdet fra maj 2008 kom der en ændring af årsregnskabsloven.

Overordnet omhandler CSR om at virksomheder handler globalt og samfundsmæssigt ansvarligt, for eksempel ved at tage hensyn til menneskerettigheder, sociale forhold, arbejdsforhold, miljø, klima etc.

De øgede lovkrav, der kommer for dokumentation for redegørelse om virksomhedens sociale ansvar kan ses i årsregnskabsloven. Her er kravene blevet strammet som nu skal alle børs- og offentlige virksomheder samt større virksomheder, og her kan du så komme på forkant og vise, at du er længere fremme med dokumentationen, og indretning med gode handicapforhold. Udover at der skal stå om dette i selve årsregnskabet skal det også fremgå af en selvstændig url på din webside.

Et overordnet formål med årsregnskabslovens bestemmelser om sociale ansvar er, at det skal vise virksomhedens interessenter, blandt andet samhandelspartnere, investorer, medarbejdere, kunder, leverandører mm om hvordan virksomheden agerer udfra sit sociale ansvar.

Det er her vi kommer ind i billedet, hvor vi kan hjælpe dig med at rådgivning om handicapforhold og -indretning, hvor vi herunder kan rådgive om hvilke skilte der bør være så det være i din virksomhed, som vi naturligvis også kan producere til dig.

Kontakt os for at høre nærmere for hvad vi kan gøre for netop din virksomhed