Stjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktiv
 

Derfor kan man bruge webtilgængelighedskrav også i de fysiske lokaler, idet det hænger sammen med hvordan du skilte i din fysiske adresse og på websiden

Til den webtilgængelighedsstandard der bruges især i Europa WCAG 2.1 kan den også bruges til at vise hvordan dine skilte og lysforhold bør være, hvis du også vil have en god handicapvenlig tilgængelighed. 

Retningslinjerne i WCAG 2.1. føe ndhold mere tilgængeligt for en større gruppe af mennesker med funktionsnedsættelser, herunder blinde og svagsynede, døve og hørehæmmede, mennesker med nedsat indlæringsevne, begrænset bevægelighed, talefunktionsnedsættelse og fotosensitivitet samt mennesker med kombinationer heraf, og til en vis grad imødekomme mennesker med indlæringsmæssige og kognitive funktionsnedsættelser, men vil ikke tage hånd om alle brugerbehov for mennesker med disse funktionsnedsættelser.

Skiltenes placering og udforming 

Vi kan hjælpe dig med at producere de nødvendige skilte, og vejlede dig om hvordan de kommer til at blive placeret bedst. Eksempelvis er det ikke god tilgængelighed at placere henvisningsskilte så højt oppe at en kørestolsbruger ikke kan se dem. Det samme gælder hvis du har eksempelvis kølebokse, hvor du placere prisskiltet helt oppe bagest på køleboksen, så en kørestolsbruger ikke kan se hvad varen koster. Vi yder gerne vejledning til dig om, hvordan du på den mest optimale måde både kan imødese almindelige gæster hos jer og personer med handicap.

Skilte kan også udformes på mange måder og hvordan med tekstens farve vs baggrund. Her kan vi hjælpe så også farveblinde og andre, der kan have deres udfordringer også kan se teksten på skiltet.

Har du fået placeret dine skilte på den rette måde?

Lokalets lysforhold

I tilgængelighedsstandarden Wcag 2.1 er der retningslinier for kontrastforhold, og dette kan også overføres til fysiske arealer, hvor vi yder vejledning om hvordan dette lokale bør indrettes så de har de rette lysforhold.

Vi har været ude på et sted, hvor vi lige skulle købe noget, men måtte gå igen. Årsagen var den måde som butikken havde indstillet deres lysforhold, så det gjorde ondt i øjnene. Da der var en anden butik i nærheden med samme varegruppe gik vi derhen. Her var der meget mere behagelig lysforhold, så vi kunne opholde os der uden at få ondt i øjnene.

Hvor tror du vi købe de ting vi skulle? Selvfølgelig i den butik, der havde forstået at sætte de rette lysforhold, og dermed tjente på at vi kunne være der.

Hvordan er lysforholdene så hos dig - tjener du eller mister gæster på det?

Orienteringsforhold

Wcag-standarden giver retningslinier om at det skal være nemt at finde rundt på en webside. Det samme kan overføres til en fysisk adresse.

Eksempelvis kan vi fortælle om en skole vi har været ude på, hvor der var flere forskellige uddannelser samlet på denne fysiske adresse. Skolens orienteringsforhold var meget lavt, og man skulle kunne huske hvor man var og nogle gange gætte sig til, hvor de forskellige lokaler var. Toiletter var svære at finde, og det er ikke sjovt for en person med nervøs blære at stå der og ikke kan finde et toilet.

Derfor ville det være godt, hvis der her havde været orienteringsskilte på denne store fysiske adresse.

Hvordan er orienteringsforholdene på din fysiske adresse?