Stjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktiv
 

Senest den 23. september 2020 skal alle landets turistforeningers websider og apps være webtilgængelige. Det vil sige at webmediet skal kunne anvendes af handicappede på lige fod med andre. Den 23. september kommer jeg tilbage til senere.

Turistforeninger og andre organisationer, hvis drift er finansieret af en offentlig myndighed med mere end halvdelen af driften, er omfattet af webtilgængelighedsloven, der stammer fra EU-lovgivning.

Organisationer som er underlagt ledelsesmæssigt kontrol af en offentlig myndighed samt organisationer der har en bestyrelse eller direktion, hvor mere end halvdelen af medlemmer er udpeget af en offentlig myndighed er også omfattet af webtilgængelighedsloven.

Jeg har haft forelagt spørgsmålet  for Digitaliseringsstyrelsen om også foreninger og organisationer er omfattet af webtilgængelighedsloven. De bekræfter som jeg også har læst lovgivningen, at turistforeninger og tilsvarende er omfattet af at skulle etablere webtilgængelighed og ligeledes få udarbejdet en tilgængelighedserklæring.

Hvad betyder dette så for de berørte organisationer?

Webtilgængelighedsloven skal sikre at alle websteder er tilgængelige for alle med og uden handicap.

Det skyndes at ca 15-20% af befolkningen har et handicap. Det tidligere SocialForskningsInstituttet fandt at der er ca 1.000.000 danskere med handicap i en eller flere af de 7 kategorier. Blandt disse kan være det svært at deltage i det digitale samfund uden de rette hjælpemuligheder.

Af personer med handicap, som kan have svært ved at deltage i det digitale er personer med syns- og hørebesvær, motorisk handicap eller de har kognitive udfordringer som læsevanskeligheder og ADHD. Samlet er der alene i Danmark ca 725.000 personer med læse og/eller synsvanskeligheder.

I Tyskland, som er Danmarks største turistbesøgende land, er der ca 9.8 mio med handicap.

23. september 2020 er en skelsættende dag

Den 23. september 2020 er dagen hvor alle offentlige både nye og gamle websider og apps skal være tilgængelige således at handicappede også kan anvendes organisationens webside og apps. Datoen er angivet i Webtilgængeligheden.

Da der ikke er lang tid til at få sat gang i gennemgang af websiden for at se om den opfylder alle de mål der er i WCAG 2.1 standarden som er den standard der er vedtaget for hvordan en webside skal være tilgængelighed således at der er gode adgangsforhold for sidens brugere.

En tilgængelighedserklæring om sidens adgangsforhold

Samtidig er der i webtilgængelighedsloven også et krav om at der udarbejdes en tilgængelighedserklæring. Denne erklæring fortæller om hvad der er der kan være af udfordringer for tilgængelighed.

Tilgængelighedserklæringen skal indberettes til WAS og ligeledes er der også krav om hvordan dette anføres på ens webside.

Ikke kun websiden men også PDFer på websiden skal kunne anvendes af handicappede. Der findes forskellige muligheder for at gøre disse funktionsbare så handicappede også kan anvende PDF’er.

Vil du have hjælp eller vil du klare det selv?

Har du en webside som er omfattet af at der skal etableres gode adgangsforhold for handicappede altså webtilgængelighed sådan som Webtilgængelighedsloven siger, så er det nu du skal i gang med at få dette gjort.

Hvis websider der ikke er gjort webtilgængelig senest den 23. september, anføres det i lovens bestemmelser i §4 at organisationen kan få indledt en tilsynssag, hvor organisationen kan pålægges indenfor en tidsfrist at få etableret god webtilgængelighed.

Hvem har som organisation lyst til at få indledt en tilsynssag? Nej det er der ikke mange som har, da det også vil koste ekstra grundet de sagsomkostninger dette medfører og omkostninger til udarbejdelse af webtilgængeligheden vil være der herudover.

Digitaliseringstyrelsen er for tiden i gang med at etablere kontakt med ekstern firma som skal hjælpe Digitaliseringsstyrelsen med at overvågne om sider har webtilgængelighed.

Har du ikke mod eller tid til at kunne sætte dig ind i alle de bestemmelser og krav, der er fremsat i lovgivningen, så vil jeg gerne tilbyde min hjælp.

Jeg kan hjælpe dig med både webtilgængeligheden samt udarbejdelse af tilgængelighedserklæringen samt at få den indberettet til Digitaliseringsstyrelsen.

Hvis du har brug for en afklarende samtale omkring nedenstående, så kontakt mig via denne formular.

Da der er mange websider som endnu mangler at få gjort disse webtilgængelige, så kan der komme lidt ventetid. Jeg har nogle få tider i juli endnu, men du skal skynde dig inden de er booket.